Allmänt om meditation
Är en systematiskt använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avspänning. Stilla begrundan, att lyssna inåt, försjunkenhet. Det finns olika former av meditation men meningen är att man ska stilla sitt sinne, bli mer harmonisk och ge insikt i vad man är. Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum.

Pyramidmeditation
Använder sig av en särskild teknik för att skapa en viss energi för att snabbt kunna stilla sinnet och vända blicken inåt. Den syftar till att nå ett högre medvetande om sig själv och rekommenderas inte till nybörjare.